Вільчинська, Тетяна. 2015. „ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНО-ХТОНІЧНОГО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЧОРТ)”. Studia Ukrainica Posnaniensia 3 (styczeń), 355-63. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.45.