Загнітко, Анатолій, i Lubomira Hnatiuk. 2015. „TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia 3 (styczeń), 365-71. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.46.