Horniatko-Szumiłowicz, Anna. 2019. „СИМВОЛ ЧІЧКИ В НОВЕЛІСТИЦІ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА”. Studia Ukrainica Posnaniensia 7 (1), 165-73. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.18.