ЖУРАВЛЬОВА, СВІТЛАНА. 2020. „ВІРШОВАНІ ПРИСВЯТИ ЯК РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКВІРШОВАНІ ПРИСВЯТИ ЯК РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКОЇ ПАНЕГІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ДОБИ БАРОКООЇ ПАНЕГІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ДОБИ БАРОКО”. Studia Ukrainica Posnaniensia 8 (1), 297-305. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.27.