Nowacki, Albert. 2020. „TREŚĆ VERSUS FORMA. Z ROZWAŻAŃ NAD NATURĄ TEKSTU LITERACKIEGO W ŚWIETLE UKRAIŃSKICH MANIFESTÓW LITERACKICH LAT 20. XX WIEKU: --”. Studia Ukrainica Posnaniensia 8 (2), 119-30. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.09.