Рабчук, Ірина. 2020. „APOZYTYWNY SYNTAKSEM JAKO REPREZENTANT ZNACZEŃ TROPICZNYCH W TEKŚCIE LITERACKIM”. Studia Ukrainica Posnaniensia 8 (2):57-69. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.04.