Lis-Markiewicz, Przemysław. 2020. „ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI”. Studia Ukrainica Posnaniensia 8 (2), 151-62. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.12.