MOSKWIN, ANDRIEJ. 2020. „WSPÓŁCZESNY DRAMAT UKRAIŃSKI WOBEC WOJNY: NA PRZYKŁADZIE SZTUKI NATALII WOROŻBYT ZŁE DROGI”. Studia Ukrainica Posnaniensia 8 (2), 187-201. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.15.