Борисюк, Ірина. 2020. „SWOJE / OBCE: KWESTIA OKREŚLENIA TOŻSAMOŚCI W PROZIE NATALII KOBRYNSKIEJ”. Studia Ukrainica Posnaniensia 8 (2), 83-96. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.06.