Bożko Іryna. 2021. „QUASI-TOPONIMY I TOPONIMY KONOTACYJNE DO OZNACZANIA REGIONALIZMU”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (1):35-43. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.03.