Hojsak, Wiktoria. 2021. „PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE DERYWATY LEKSEMU ‘СЕЛО’ ORAZ ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI. PROBLEMY TŁUMACZENIA”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (1), 45-58. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.04.