Red`kwa, Maria. 2021. „ROZUMIENIE WYBRANYCH KODÓW KULTUROWYCH PRZEZ DZIECI DWUJĘZYCZNE MÓWIĄCE PO POLSKU I UKRAIŃSKU (NA PRZYKŁADZIE NAZW BOHATERÓW UKRAIŃSKICH BAJEK LUDOWYCH)”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (1):73-84. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.06.