Janczura, Dominika. 2021. „V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU «UKRAINISTYKA: WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO…»”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (1), 227-33. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.19.