Stępnik-Szeptyńska, Jadwiga. 2021. „TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (1), 99-112. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.08.