KALKO, VALENTYNA, i MYKOLA KALKO. 2021. „STAŁOŚĆ, ZMIENNOŚĆ ORAZ TRANSFORMACJA UKRAIŃSKICH PRZYSŁÓW”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (2), 11-24. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.01.