KONDRATIEWA, SWITŁANA. 2021. „GENEZA DUMY O BRYTANCE JURIJA JANOWSKIEGO W KONTEKŚCIE TRADYCJI SOWIECKIEJ DRAMATURGII”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (2):107-16. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.09.