LIS-MARKIEWICZ, PRZEMYSŁAW. 2021. „KONCEPTOSFERA LIRYKI JURIJA KOSACZA”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (2):135-51. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.11.