POLISZCZUK, Jarosław. 2021. „LITERATURA UKRAIŃSKA XX WIEKU: SPOJRZENIE RETROSPEKTYWNE”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9 (2):165-76. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.13.