Nowacka, Dagmara. 2017. „POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia 5 (marzec), 143-50. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.17.