Nowacki, Albert. 2017. „AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia 5 (marzec), 331-39. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.37.