Лебеденко, Ю. i Василенко, Я. (2013) „ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДІМ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 10, s. 91-95. doi: 10.14746/sup.2013.1.11.