Молчко, О. (2013) „СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ПОРІВНЯННЯ: ЙОГО МОВНІ І МОВЛЕННЄВІ ФУНКЦІЇ В ЛІНГВОКРЕАТИВНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, s. 139–143. doi: 10.14746/sup.2013.1.17.