Рязанцева, Д. (2013) „ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕНОРМАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ НАЙ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, s. 179–184. doi: 10.14746/sup.2013.1.23.