Nowacki, A. (2013) „OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY UKRAIŃSKIEJ. PRÓBA PODSUMOWANIA”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 10, s. 295-301. doi: 10.14746/sup.2013.1.38.