Зайцева, К. (2014) „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТА БІЛОРУСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРОБЛЕМА КОМПАРАТИВІСТИКИ”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 2, s. 63-69. doi: 10.14746/sup.2014.2.06.