Фаріон, І. (2015) „РУСЬКА МОВА В РЕЦЕПЦІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVII ст.”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, s. 63-69. doi: 10.14746/sup.2015.3.09.