Гриценко, С. (2015) „РОЛЬ ПОЛЬСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XVI–XVII СТ.)”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, s. 87-96. doi: 10.14746/sup.2015.3.12.