Pietrzak, W. (2015) „MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, s. 225-231. doi: 10.14746/sup.2015.3.29.