Sojka-Masztalerz, H. (2015) „TRANSKRYPCJA CZY TRANSLITERACJA NAZWISK UKRAIŃSKICH W POLSZCZYŹNIE? Z DZIEJÓW ORTOGRAFII”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, s. 295-301. doi: 10.14746/sup.2015.3.38.