Вільчинська, Т. (2015) „ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНО-ХТОНІЧНОГО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЧОРТ)”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, s. 355-363. doi: 10.14746/sup.2015.3.45.