Загнітко, А. i Hnatiuk, L. (2015) „TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, s. 365-371. doi: 10.14746/sup.2015.3.46.