Horniatko-Szumiłowicz, A. (2019) „СИМВОЛ ЧІЧКИ В НОВЕЛІСТИЦІ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), s. 165-173. doi: 10.14746/sup.2019.7.1.18.