Nowacki, A. (2020) „TREŚĆ VERSUS FORMA. Z ROZWAŻAŃ NAD NATURĄ TEKSTU LITERACKIEGO W ŚWIETLE UKRAIŃSKICH MANIFESTÓW LITERACKICH LAT 20. XX WIEKU: --”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), s. 119-130. doi: 10.14746/sup.2020.8.2.09.