Рабчук, І. (2020) „APOZYTYWNY SYNTAKSEM JAKO REPREZENTANT ZNACZEŃ TROPICZNYCH W TEKŚCIE LITERACKIM”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), s. 57–69. doi: 10.14746/sup.2020.8.2.04.