Lis-Markiewicz, P. (2020) „ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), s. 151-162. doi: 10.14746/sup.2020.8.2.12.