КАЛЬКО, В. (2020) „UKRAIŃSKIE PAREMIE JAKO AKTY MOWY”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), s. 33-44. doi: 10.14746/sup.2020.8.2.02.