MOSKWIN, A. (2020) „WSPÓŁCZESNY DRAMAT UKRAIŃSKI WOBEC WOJNY: NA PRZYKŁADZIE SZTUKI NATALII WOROŻBYT ZŁE DROGI”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), s. 187-201. doi: 10.14746/sup.2020.8.2.15.