Борисюк, І. (2020) „SWOJE / OBCE: KWESTIA OKREŚLENIA TOŻSAMOŚCI W PROZIE NATALII KOBRYNSKIEJ”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), s. 83-96. doi: 10.14746/sup.2020.8.2.06.