ФЕДОРІВ, У. (2020) „REPREZENTACJA OBRAZU BOHATERA WALKI W UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), s. 107-117. doi: 10.14746/sup.2020.8.2.08.