Bożko І. (2021) „QUASI-TOPONIMY I TOPONIMY KONOTACYJNE DO OZNACZANIA REGIONALIZMU”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), s. 35–43. doi: 10.14746/sup.2021.9.1.03.