Hojsak, W. (2021) „PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE DERYWATY LEKSEMU ‘СЕЛО’ ORAZ ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI. PROBLEMY TŁUMACZENIA”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), s. 45-58. doi: 10.14746/sup.2021.9.1.04.