Red`kwa, M. . (2021) „ROZUMIENIE WYBRANYCH KODÓW KULTUROWYCH PRZEZ DZIECI DWUJĘZYCZNE MÓWIĄCE PO POLSKU I UKRAIŃSKU (NA PRZYKŁADZIE NAZW BOHATERÓW UKRAIŃSKICH BAJEK LUDOWYCH)”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), s. 73–84. doi: 10.14746/sup.2021.9.1.06.