Janczura, D. (2021) „V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU «UKRAINISTYKA: WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO…»”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), s. 227-233. doi: 10.14746/sup.2021.9.1.19.