Stępnik-Szeptyńska, J. (2021) „TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), s. 99-112. doi: 10.14746/sup.2021.9.1.08.