KALKO, V. i KALKO, M. (2021) „STAŁOŚĆ, ZMIENNOŚĆ ORAZ TRANSFORMACJA UKRAIŃSKICH PRZYSŁÓW”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), s. 11-24. doi: 10.14746/sup.2021.9.2.01.