KONDRATIEWA, S. . (2021) „GENEZA DUMY O BRYTANCE JURIJA JANOWSKIEGO W KONTEKŚCIE TRADYCJI SOWIECKIEJ DRAMATURGII”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), s. 107–116. doi: 10.14746/sup.2021.9.2.09.