POLISZCZUK, J. (2021) „LITERATURA UKRAIŃSKA XX WIEKU: SPOJRZENIE RETROSPEKTYWNE”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), s. 165–176. doi: 10.14746/sup.2021.9.2.13.