Poliszczuk, J. (2023) „Doświadczenie wojny Jewhenii Kononenko w wymiarze autofikcji”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), s. 157–172. doi: 10.14746/sup.2023.11.2.11.