Краснобаєва-Чорна, Ж. (2016) „ЗДОРОВ’Я ЯК ЦІННІСТЬ У ФРАЗЕМІЦІ: ОЦІННО-ЕМОТИВНА СПЕЦИФІКА”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, s. 75-83. doi: 10.14746/sup.2016.4.09.