Murawska, P. (2016) „WARTOŚCI RODZINNE W ZWIERCIADLE UKRAIŃSKICH PAREMII”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, s. 103-107. doi: 10.14746/sup.2016.4.13.